Hiển thị tất cả 15 kết quả

A Lab on Fire

Perfume Brand with Fourteen Fragrances

about – A Lab on Fire

The Fragrance House

Nhà nước hoa niche trẻ tuổi, có trụ sở tại Mỹ quốc, sáng tạo mùi hương một cách giới hạn, phong cách thơm trẻ trung, bất ngờ, thậm chí, avant-garde. Khởi nguồn, A lab On Fire làm mùi hương riêng biệt cho Colette, thánh địa thời trang của Paris, sau nhà nước hoa quyết định giới thiệu những đứa con tinh thần của mình với đông đảo người yêu hương.

Với slogan là What We Do Is Secret, thế giới thơm của A Lab On Fire đa dạng phong cách, khó đón đầu, cũng không thể đoán mò. Phong cách thơm của nhà hương đặc biệt khớp tinh thần của những người trẻ hiện đại, năng động, thích thú những trải nghiệm sống đa dạng.

3.920.000 

A Lab On Fire

California Snow

3.920.000 

A Lab On Fire

Eau d’Ipanema

3.920.000 
-40%

A Lab On Fire

Hallucinogenic Pearl

2.352.000 
3.920.000 

A Lab On Fire

LiquidNight

3.920.000 
-40%

A Lab On Fire

Made in Heaven

2.352.000 
-40%
2.352.000 

A Lab On Fire

Monoscent-E

90.000 3.920.000 

A Lab On Fire

Monoscent-G

90.000 3.920.000 
3.920.000 

A Lab On Fire

Paris*L.A.

3.920.000 

A Lab On Fire

Rose Rebelle Respawn

3.920.000 

A Lab On Fire

Sweet Dreams 2003

3.920.000 
3.920.000