Showing 1–25 of 46 results


HISTOIRES DE PARFUMS

Histoires De Parfums, quốc tịch Pháp, ra đời năm 2000 bởi nghệ sĩ điều hương Gerald Ghislain, nhanh chóng được nhận dạng và yêu thích bởi nguồn cảm hứng thơm rất thú vị và cá tính của mình. Đọc tên của nhà hương, bạn cũng dễ dàng đoán được Histoires De Parfums  thơm theo phong cách nào.

Histoires De Parfums yêu thích công việc sáng tạo mùi hương của mình. Nhà nước hoa nhận định:” Những mùi hương của Histoires De Parfums không chăm chăm mang mỗi sứ mệnh phải là những mùi hương tuyệt hảo nhất, quan trọng hơn, chúng cần mang lại những cảm xúc tươi đẹp nhất”. Nhà hương mang thế giới của thi ca, nhạc kịch, văn học…vào những sáng tạo thơm chỉn chu và đáng nhớ của mình.

Với Histoires De Parfums, chúng ta sẽ có cơ hội đồng điệu và kết nối với những nhân vật lừng lẫy và thú vị như Casanova, Mona Lisa, Ernest Helmingway…một cách chân thật, bản năng, bất ngờ, và tất nhiên, lôi cuốn.

60ml

1/.2

3.500.000 

60ml

1/.3

3.500.000 

60ml

1/.4

3.500.000 

60ml

1/.5

3.500.000 

60ml

1/.6

3.500.000 

Histoires De Parfums

1725 – Casanova

3.500.000 

Histoires De Parfums

1725 – Casanova

5.400.000 

Histoires De Parfums

1740

140.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1804

5.400.000 
3.500.000 

120ml

1826

5.400.000 

15ml

1828

1.100.000 

Histoires De Parfums

1828

140.000 5.400.000 
3.500.000 

Histoires De Parfums

1831

160.000 4.700.000 
3.500.000 

120ml

1889

5.400.000 

Histoires De Parfums

1890

160.000 3.500.000 

60ml

1899

3.500.000 

Histoires De Parfums

1899

140.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

1904

160.000 3.500.000 

Histoires De Parfums

1926

160.000 3.500.000 
3.500.000 

Histoires De Parfums

1969 turns fifty

140.000 5.400.000 

Histoires De Parfums

7753 – Monalisa

140.000 5.400.000