Showing all 23 results


LES LIQUIDES IMAGINAIRES

Mùi hương đến giờ vẫn được coi là bí ấn. Một phần, mùi hương là thứ không nhìn thấy. Phần chính, mùi hương khởi thủy từ mục đích tôn giáo linh thiêng mà tồn tại.

Năm 2011, Les Liquides Imaginaires ra đời, mục đích định vị mùi hương về lại vị trí linh thiêng ban đầu. Năm 2011, nước hoa phát triển mạnh mẽ các nhánh thơm từ designer đến niche đến nước hoa của người nổi tiếng… Thời điểm đó, mùi hương gần gũi sát sườn con người. Trào lưu thời điểm đó, nước hoa được định vị như một phương tiện kích thích nhu cầu thể xác. Các mùi hương thường được định hướng theo lối da thịt. Les Liquides Imaginaires, khá thú vị, bằng sự nhạy cảm và khả năng của mình, đã kiến tạo nên một thế giới thơm hoàn toàn khác biệt. Các mùi hương của nhà nước hoa này mang nặng tính tôn giáo, bản năng, gợi hình và giàu cảm xúc.

Với Les Liquide Imaginaires, người yêu hương có thể kết nối bản thân với nhiều tầng cảm xúc sâu thẳm của chính mình một cách bay bổng, tự do, bản năng, và không kém phần xúc cảm.

Liquides Imaginaires

Beaute du Diable

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Belle Bete

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Bello Rabelo

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Bete Humaine

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Blanche Bete

8.200.000 

Liquides Imaginaires

Bloody Wood

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Buveur de Vent

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Desert Suave

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Dom Rosa

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fleur de Sable

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fleuve Tendre

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fortis

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

iLE Pourpre

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

La-Crima

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Liquide Limited

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Melan-Colia

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Peau de Bete

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Phan-Tasma

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Saltus

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Sancti

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Succus

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Tapis Volant

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Tellus

160.000 5.900.000