Showing 1–25 of 27 results

Mùi hương đến giờ vẫn được coi là bí ấn. Một phần, mùi hương là thứ không nhìn thấy. Phần chính, mùi hương khởi thủy từ mục đích tôn giáo linh thiêng mà tồn tại.

Năm 2011, Les Liquides Imaginaires ra đời, mục đích định vị mùi hương về lại vị trí linh thiêng ban đầu. Năm 2011, nước hoa phát triển mạnh mẽ các nhánh thơm từ designer đến niche đến nước hoa của người nổi tiếng… Thời điểm đó, mùi hương gần gũi sát sườn con người. Trào lưu thời điểm đó, nước hoa được định vị như một phương tiện kích thích nhu cầu thể xác. Các mùi hương thường được định hướng theo lối da thịt. Les Liquides Imaginaires, khá thú vị, bằng sự nhạy cảm và khả năng của mình, đã kiến tạo nên một thế giới thơm hoàn toàn khác biệt. Các mùi hương của nhà nước hoa này mang nặng tính tôn giáo, bản năng, gợi hình và giàu cảm xúc.

Với Les Liquide Imaginaires, người yêu hương có thể kết nối bản thân với nhiều tầng cảm xúc sâu thẳm của chính mình một cách bay bổng, tự do, bản năng, và không kém phần xúc cảm.

8.200.000 

100ml

Belle Bete

8.200.000 
5.900.000 
5.900.000 
5.900.000 
5.900.000 
3.900.000 

100ml

Dom Rosa

5.900.000 

50ml

Dom Rosa

3.900.000 
5.900.000 
5.900.000 
3.900.000 

100ml

Fortis

5.900.000 

50ml

Fortis

3.900.000 
5.900.000 
3.900.000 

100ml

La-Crima

5.900.000 
8.200.000 
5.900.000 
8.200.000 

100ml

Phan-Tasma

5.900.000 

100ml

Saltus

5.900.000 

100ml

Sancti

5.900.000 

50ml

Sancti

3.900.000 

100ml

Succus

5.900.000