Showing 1–25 of 27 results

les liquides imaginaires

founder by perfumer – the brand

Philippe Di Méo – David Frossard

LIQUIDES IMAGINAIRES was born in 2012, when Philippe Di Méo’s artistic fiber met David Frossard’s business flair around an artistic installation highlighting the sacred origins of the Perfume. By chance or by destiny, they both embarked on a joint journey: imagine a new relation to the Perfume, based on the spiritual, mystical, symbolic and emotional virtues of the olfaction.

Philippe Di Méo – Multifaceted spirit with an insatiable appetite for words, tastes and aquatic environments, Philippe is LIQUIDES IMAGINAIRES artistic brain. Most of the brand initiatives spring from his unstoppable curiosity, conceptual force and artistic intuitions. Halfway between exuberance and diligence, Philippe knows how to orchestrate ideas and people under the sign of narrative richness.

David Frossard – On the other hand, David, bursting with energy and always on the move, is LIQUIDES IMAGINAIRES’ growth engine. Despite his pragmatic and business clarity, David can talk for hours about Malraux, Spinoza or the Greek legends. From time to time, he likes to ride his bike on unknown highways, filling his tank with fresh inspiration and ideas.

Mùi hương đến giờ vẫn được coi là bí ấn. Một phần, mùi hương là thứ không nhìn thấy. Phần chính, mùi hương khởi thủy từ mục đích tôn giáo linh thiêng mà tồn tại.

Five fragrances with sensual and rough juices, where necessary impassioned. Nothing already heard, only compositions with a strong, very strong personality.

Năm 2011, Les Liquides Imaginaires ra đời, mục đích định vị mùi hương về lại vị trí linh thiêng ban đầu. Năm 2011, nước hoa phát triển mạnh mẽ các nhánh thơm từ designer đến niche đến nước hoa của người nổi tiếng… Thời điểm đó, mùi hương gần gũi sát sườn con người. Trào lưu thời điểm đó, nước hoa được định vị như một phương tiện kích thích nhu cầu thể xác. Các mùi hương thường được định hướng theo lối da thịt. Les Liquides Imaginaires, khá thú vị, bằng sự nhạy cảm và khả năng của mình, đã kiến tạo nên một thế giới thơm hoàn toàn khác biệt. Các mùi hương của nhà nước hoa này mang nặng tính tôn giáo, bản năng, gợi hình và giàu cảm xúc.

Với Les Liquides Imaginaires, người yêu hương có thể kết nối bản thân với nhiều tầng cảm xúc sâu thẳm của chính mình một cách bay bổng, tự do, bản năng, và không kém phần xúc cảm.

Our Perfume Collections

perfumes

Liquides Imaginaires

Abyssis

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Beaute du Diable

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Belle Bete

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Bello Rabelo

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Bete Humaine

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Blanche Bete

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Bloody Wood

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Buveur de Vent

160.000 5.900.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Desert Suave

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Dom Rosa

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fleur de Sable

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fleuve Tendre

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Fortis

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

iLE Pourpre

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

La-Crima

160.000 5.900.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Liquide Limited

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Melan-Colia

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Navis

160.000 5.900.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Peau de Bete

220.000 8.200.000 

Liquides Imaginaires

Phan-Tasma

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Saltus

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Sancti

160.000 5.900.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Sirenis

160.000 5.900.000 
Hết hàng

Liquides Imaginaires

Succus

160.000 5.900.000 

Liquides Imaginaires

Tapis Volant

160.000 5.900.000