Sản phẩm

Ormaie Paris

Yvonne

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Toï Toï Toï

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Tableau Parisien

7.800.000 

Ormaie Paris

Papier Carbone

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Les Brumes

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Marque – Page

8.000.000 

Ormaie Paris

Le Passant

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

28°

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

L’Ivrée Bleue

4.500.000 6.300.000 

Matiere Premiere

Crystal Saffron

4.200.000 5.800.000 

Ormaie Paris

Yvonne

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Toï Toï Toï

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Tableau Parisien

7.800.000 

Ormaie Paris

Papier Carbone

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Les Brumes

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Marque – Page

8.000.000 

Ormaie Paris

Le Passant

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

28°

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

L’Ivrée Bleue

4.500.000 6.300.000 

Matiere Premiere

Crystal Saffron

4.200.000 5.800.000 

Ex Nihilo Paris

Santal Calling

5.900.000 8.500.000 
9.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
19.000.000 

Atelier des Ors

Riviera Sunrise

6.500.000 

Pour Homme

Apex Parfum

12.900.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Amberwood

780.000 14.900.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Blonde Amber

780.000 14.900.000 

Ex Nihilo Paris

Outcast Blue – Extrait

278.000 10.500.000 

mùi hương là cuộc hành trình

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.