Sản phẩm

Pour Femme

Manhattan EDP

10.500.000 

Affinessence

Gingembre – Latte

7.800.000 

Affinessence

Combava – Cédrat

7.800.000 

Affinessence

Bergamot – Racines

7.800.000 

Clive Christian

150th – Contemporary

13.700.000 

Clive Christian

150th – Timeless

13.700.000 
2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 

Pour Femme

Manhattan EDP

10.500.000 

Affinessence

Gingembre – Latte

7.800.000 

Affinessence

Combava – Cédrat

7.800.000 

Affinessence

Bergamot – Racines

7.800.000 

Clive Christian

150th – Contemporary

13.700.000 

Clive Christian

150th – Timeless

13.700.000 
2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 
2.400.000 
5.000.000 
5.000.000 

Ormaie Paris

8M² – The Candle

5.000.000 
5.000.000 

Ormaie Paris

Sarong – The Candle

5.000.000 

Ormaie Paris

Yvonne

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Toï Toï Toï

4.500.000 6.300.000 

Ormaie Paris

Tableau Parisien

7.800.000 

Ormaie Paris

Papier Carbone

4.500.000 6.300.000 

mùi hương là cuộc hành trình

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.