Sản phẩm

Ex Nihilo Paris

Iris Porcelana

5.900.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

The Hedonist

5.900.000 8.500.000 
1.600.000 
1.450.000 

Liquides Imaginaires

Bete Humaine

220.000 8.200.000 
8.200.000 
15.000.000 
15.000.000 

Matiere Premiere

Santal Austral

5.800.000 

Matiere Premiere

Radical Rose

5.800.000 

Ex Nihilo Paris

Iris Porcelana

5.900.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

The Hedonist

5.900.000 8.500.000 
1.600.000 
1.450.000 

Liquides Imaginaires

Bete Humaine

220.000 8.200.000 
8.200.000 
15.000.000 
15.000.000 

Matiere Premiere

Santal Austral

5.800.000 

Matiere Premiere

Radical Rose

5.800.000 

Matiere Premiere

Parisian Musc

156.000 5.800.000 

Matiere Premiere

Neroli Oranger

156.000 5.800.000 

Matiere Premiere

Falcon Leather

156.000 5.800.000 

Matiere Premiere

Encens Suave

156.000 5.800.000 

Matiere Premiere

Cologne Cédrat

156.000 5.800.000 

Matiere Premiere

Bois D’Ébène

156.000 5.800.000 

Clive Christian

XIX Victoriana Heliotrope

13.500.000 

Clive Christian

VIII Rococo Magnolia

13.500.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Cypress

13.500.000 

Clive Christian

XX Art Nouveau Papyrus

13.500.000 

MÙI HƯƠNG LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.