Sản phẩm

Matiere Premiere

Custom Set 6 x 6ml

4.700.000 

Mendittorosa

Albatros

174.000 6.500.000 

Atelier Materi

Bois D’Ambrette

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Cacao Porcelana

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Iris Ebene

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Narcisse Taiji

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Poivre Pomelo

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Santal Blond

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Rose Ardoise

160.000 5.990.000 
7.500.000 

Matiere Premiere

Custom Set 6 x 6ml

4.700.000 

Mendittorosa

Albatros

174.000 6.500.000 

Atelier Materi

Bois D’Ambrette

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Cacao Porcelana

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Iris Ebene

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Narcisse Taiji

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Poivre Pomelo

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Santal Blond

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Rose Ardoise

160.000 5.990.000 
7.500.000 
8.500.000 

Unum

Reliqvia

6.800.000 

Unum

Scusami

5.900.000 

Ex Nihilo Paris

Supernatural Oud

11.500.000 

Ex Nihilo Paris

Rose

11.500.000 

Ex Nihilo Paris

Oud

11.500.000 

Ex Nihilo Paris

Ambre

11.500.000 

Ex Nihilo Paris

Musc

11.500.000 

Ex Nihilo Paris

Iris Porcelana

226.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

The Hedonist

226.000 8.500.000 

MÙI HƯƠNG LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.