Sản phẩm

Clive Christian

XXI Art Deco Amberwood

14.900.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Blonde Amber

14.900.000 

Ex Nihilo Paris

Outcast Blue – Extrait

10.500.000 
10.500.000 

Liquides Imaginaires

Navis

5.900.000 

Liquides Imaginaires

Abyssis

5.900.000 

Liquides Imaginaires

Sirenis

5.900.000 

Roja Parfums

Apex

8.800.000 

Mendittorosa

Amygdala

14.500.000 

Matiere Premiere

Custom Set 6 x 6ml

4.700.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Amberwood

14.900.000 

Clive Christian

XXI Art Deco Blonde Amber

14.900.000 

Ex Nihilo Paris

Outcast Blue – Extrait

10.500.000 
10.500.000 

Liquides Imaginaires

Navis

5.900.000 

Liquides Imaginaires

Abyssis

5.900.000 

Liquides Imaginaires

Sirenis

5.900.000 

Roja Parfums

Apex

8.800.000 

Mendittorosa

Amygdala

14.500.000 

Matiere Premiere

Custom Set 6 x 6ml

4.700.000 

Mendittorosa

Albatros

174.000 6.500.000 

Atelier Materi

Bois D’Ambrette

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Cacao Porcelana

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Iris Ebene

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Narcisse Taiji

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Poivre Pomelo

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Santal Blond

160.000 5.990.000 

Atelier Materi

Rose Ardoise

160.000 5.990.000 
7.500.000 
8.500.000 

MÙI HƯƠNG LÀ CUỘC HÀNH TRÌNH

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.