Sản phẩm

Clive Christian

Iconic Masculine

13.500.000 

Clive Christian

Iconic Feminine

13.500.000 
8.500.000 

Ex Nihilo Paris

Lust in Paradise 10 Years

4.200.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

The Hedonist 10 Years

8.500.000 

Ex Nihilo Paris

Fleur Narcotique 10 Years

4.200.000 8.500.000 
8.700.000 
12.900.000 
12.900.000 

Clive Christian

Iconic Masculine

13.500.000 

Clive Christian

Iconic Feminine

13.500.000 
8.500.000 

Ex Nihilo Paris

Lust in Paradise 10 Years

4.200.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

The Hedonist 10 Years

8.500.000 

Ex Nihilo Paris

Fleur Narcotique 10 Years

4.200.000 8.500.000 
8.700.000 
12.900.000 
12.900.000 
8.000.000 
4.900.000 
6.200.000 

Matiere Premiere

Vanilla Powder

4.400.000 6.100.000 

Ex Nihilo Paris

Blue Talisman

5.900.000 8.500.000 

Ex Nihilo Paris

Gold Immortals Extrait

10.500.000 

mùi hương là cuộc hành trình

Hơn bất kỳ điều gì khác, mùi hương là thứ khó quên nhất ngoài tình yêu. Bạn có thể bịt tai nếu không muốn nghe, che mắt nếu không muốn thấy. Với mùi hương bạn không thể chối từ trừ khi bạn ngừng… thở. Mỗi mùi hương là một cuộc hành trình. Chúng lặn sâu vào quá khứ, dạo chơi trong kí ức. Chúng khám phá những chân trời đầy cảm hứng và chưa được biết tới, và sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới.